Organisering

Vi ønsker at alle skal få brukt de nådegavene og talentene som Gud har gitt. Bibelen sammenligner kirka med en kropp. For at kroppen skal fungere, må alle kroppsdelene være i funksjon. Vi ønsker å hjelpe deg med å komme inn i det Gud har for deg. Menigheten er organisert i syv team som har ansvar for ulike oppgaver. Du er velkommen til å bli med der du har lyst!

Team

GUDSTJENESTE

Lede, dele eller tale?

Teamet har ansvar for oppgavene i gudstjenesten: tale, lede, be, lese tekst osv. Som medlem av teamet hjelper vi deg med kurs, øvelser, gode råd og forbønn.

Les mer

SERVICE

Praktisk anlagt?

Team Service har ansvar for praktiske oppgaver i gudstjenesten og kirka for øvrig: lyd/lys, drift, vedlikehold, kollekt, velkomst. Kan du hjelpe til?

Les mer

UNG

Lyst til å lede søndagsskole eller ungdomsarbeid?

Teamet har ansvar for drift av sønddagsskolen og integrasjon av barn- og unge i kirka. I teamet får du kurs, forbønn og praktisk hjelp til å komme i gang.

Les mer

OMSORG

Har du et hjerte for andre?

Omsorgsteamet har blant annet ansvar for besøkstjeneste, sjelesorg, gaver/hilsener fra menigheten og integrasjon av fremmedspråklige i menighetslivet.

Les mer

EVENT

Glad i lage mat og organisere sosiale events?

Teamet har ansvar for kirkelunsj/-kaffe og spesille tilstelninger slik som juletrefester, påskefrokost, leirer mv.

Les mer

BØNN

Har du et hjerte for bønn?

Teamet har ansvar for å mobilisere menigheten til bønn og forbønn. Bønn er pulsen i kristenlivet og menighetslivet.

Les mer

  • 1. Korinterbrev 12.12.14
    Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke. Legemet består ikke av ett lem, men av mange.
  • Efeserbrevet 3.18-19
    Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.